کنگره های داخلی

برنامه انجمن جراحان عروق در کنگره سالانه جامعه جراحان با موضوع چالشهای جراحی عروق
۱۸-۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ – مرکز همایش های رازی

گردهمایی جراحان عروق در كنگره جراحان خراسان با موضوع مدیریت عوارض جراحی
۲۲ آذر ۱۳۹۷ – مشهد، مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برنامه انجمن جراحان عروق در کنگره سالانه جامعه جراحان با موضوع عوارض اعمال جراحی عروق ، پیشگیری تشخیص و درمان
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – مرکز همایش های رازی

گردهمایی جراحان عروق در كنگره جراحان خراسان با موضوع تومورهای عروقی
۱۰ اسفند ۱۳۹۶ – مشهد، مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برنامه انجمن جراحان عروق در کنگره سالانه جامعه جراحان با موضوع ترومای عروقی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ – مرکز همایش های رازی

سمینار دو روزه تازه های جراحی عروق و اندوواسکولار
۲۵-۲۷ آبان ۱۳۹۵ – رشت

گردهمایی جراحان عروق در هشتمین کنگره قلب و عروق رضوی با موضوع Management of Simultaneous CAD and Carotid Stenosis
۸ مرداد ۱۳۹۵ – مشهد، بیمارستان رضوی

برنامه انجمن جراحان عروق در کنگره سالانه جامعه جراحان با موضوع پای دیابتی و مسائل پیرامون آن
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ – مرکز همایش های رازی

گردهمایی جراحان عروق در هفتمین کنگره قلب و عروق رضوی با موضوع Aortic Intervention
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ – مشهد، بیمارستان رضوی

برنامه انجمن جراحان عروق در کنگره سالانه جامعه جراحان با موضوع روشهای نوین در جراحی عروق
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ – مرکز همایش های رازی

گردهمایی جراحان عروق در كنگره جراحان خراسان با موضوع کارگاه کالرداپلر در تشخیص بیماریهای عروقی و معرفی اتاق عمل هیبرید
۳ آذر ۱۳۹۳ – مشهد، مرکز همایشهای سازمان نظام پزشکی

برنامه انجمن جراحان عروق در کنگره سالانه جامعه جراحان با موضوع واریس و بیماریهای مزمن وریدی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ – مرکز همایش های رازی

گردهمایی جراحان عروق در كنگره جراحان خراسان با موضوع تروما
۷ آبان ۱۳۹۲ – مشهد، مرکز همایشهای سازمان نظام پزشکی

برنامه انجمن جراحان عروق در کنگره سالانه جامعه جراحان با موضوع The Carotid
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ – مرکز همایش های رازی

گردهمایی جراحان عروق در كنگره جراحان خراسان با موضوع International Congress of Endoscopic and Minimally Invasive Surgery
۱۷ آبان ۱۳۹۱ – مشهد، مرکز همایشهای هتل پردیسان

برنامه انجمن جراحان عروق در کنگره سالانه جامعه جراحان با موضوع جراحی عروق و تروما
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ – مرکز همایش های رازی

کنگره بين المللي ۱۰۰ سال بيماري بورگر، تغییرات و چالش ها
۲۶-۲۸ بهمن ۱۳۹۰ – مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)

دومین کنگره بین المللی جراحی عروق و تروما
۷-۹ آذر ۱۳۸۷ – تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اولین کنگره ترومای عروق شناخت و درمان
۲۴-۲۶ بهمن ۱۳۸۵ – تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کنگره Access Surgery & Dialysis
۵-۷ بهمن ۱۳۸۴ – مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)

Print Friendly, PDF & Email