تاریخچه انجمن

مجوز فعالیت انجمن:
به استناد دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۷۰/۸/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به موجب رای مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۱ کمیسیون انجمنهای علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت برای انجمن علمی جراحان عروق ایران به آقای دکتر سید محمدرضا کلانتر معتمدی بعنوان رئیس هیئت مدیره وقت اعطا گردید. شماره پروانه فعالیت : ۵/۱۲۵۰ /آ 
تاریخ صدور :۱۳۸۳/۹/۲۲

تاریخچه انجمن و مؤسسین:
پیرو تلاشها و کوشش های فراوان انجام شده توسط بنیان گذار رشته فلوشیپ جراحی عروق ایران استاد فرزانه جناب آقای دکتر سید محمدرضا کلانتر معتمدی و فارغ التحصیلی تعدادی از فلوشیپهای جراحی عروق لزوم تشکیل انجمن جراحان عروق ایران بیشتر و بیشتر احساس می شد تا اینکه در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۲۱ انجمن با کسب پروانه فعالیت انجمن به ثبت رسید و در جلسه ای که در نظام پزشکی آن زمان با حضور اعضای موسس انجمن جناب آقایان: دکتر سید محمدرضا کلانتر معتمدی، دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر سید مسعود خاتمی، دکتر سید رضا موسوی، دکتر ابوالفضل افشارفرد، دکتر جلال الدین خوشنویس، دکتر محمد مظفر اساس نامه انجمن تصویب گردید.

اعضاء موسس انجمن جراحان عروق ایران:

دکتر محمد رضا کلانتر معتمدی
دکتر محمدرضا ظفرقندی
دکتر سید مسعود خاتمی
دکتر سیدرضا موسوی
دکتر ابوالفضل افشارفرد
دکتر جلال الدین خوشنویس
دکتر محمد مظفر

اعضای اولین هیات مدیره انجمن شامل:
رئیس هیات مدیره: دکتر سید محمدرضا کلانتر معتمدی 
نایب رئیس: دکتر مسعود خاتمی 
دبیر: دکتر سیدرضا موسوی 
خزانه دار: دکتر ابوالفضل افشارفرد 
مسئول کمیته علمی انجمن: دکتر محمدرضا ظفرقندی 
بازرس: دکتر محمد مظفر

جلسات انجمن بصورت ماهیانه در ابتدا در کلاس درس بخش جراحی با حضور اساتید ارجمند و دانش آموختگان و فلوشیپهای جراحی عروق در بیمارستان شهدای تجریش تشکیل می شد. در این زمان بالغ بر ۵۲ کنفرانس بین بخشی و بین دانشگاهی در سطح انجمن برگزار گردید. جلسات هیات مدیره بصورت حضوری و مدون و منظم و هر دوماه و اولین پنج شنبه هر دو ماه همزمان با برگزاری همایش انجمن جراحان عروق با حضور اعضاء هیات مدیره برگزار می شد. علی رغم مسافت طولانی اعضاء محترم که هر کدام از استان های مختلف بودند با حضور گرم و به موقع خود به غنای این جلسات افزودند.

Print Friendly, PDF & Email