جمعه, آذر 7, 1399

فراخوان شرکت در وبینار نحوه برخورد با بیمار مشکوک به ترومای عروقی اندام

انجمن جراحان عروق ایران با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، انجمن جراحان عمومی و جامعه جراحان ایران وبینار نحوه برخورد...

فراخوان شرکت در وبینار پای دیابتی

‎انجمن جراحان عروق ایران با همکاری انجمن پزشکان عمومی و دانشگاه علوم‌ پزشکی جندی شاپور اهواز وبینار پای دیابتی را برگزار می...

فراخوان شرکت در وبینار دایسکشن حاد آئورت

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با همکاری انجمن جراحان عروق ایران وبینار دایسکشن حاد آئورت، در تاریخ ۹۹/۶/۱ ساعت ۲۱ برگزار...

فراخوان شرکت در اولین جلسه ژورنال کلاب انجمن جراحان عروق ایران

اولین جلسه ژورنال کلاب انجمن جراحان عروق ایران در تاریخ ۹۹/۵/۲۹ ساعت ۱۷ به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این جلسه با...

فراخوان ارسال مقاله به مجله علمی پژوهشی انجمن جراحان عروق ایران

فرمت ارسال مقالات مجله انجمن شرایط ارسال مقاله به مجله IJVSET شامل:

آخرین مطالب