چهارشنبه, مهر ۷, ۱۴۰۰

فراخوان شرکت در هفدهمین وبينار آموزشی جراحی عروق: Carotid Stenotic Disease

0
هفدهمین وبينار فوق تخصصی جراحی عروق با عنوان Carotid Stenotic Disease توسط استاد دکتر محمد هادی سعید مدقق از دانشگاه علوم پزشکی...

فراخوان شرکت در شانزدهمین وبينار آموزشی جراحی عروق: Varicose veins (5) imaging studies

0
شانزدهمین وبينار فوق تخصصی جراحی عروق با عنوان Varicose veins (5) imaging studies توسط دکتر امین ابوالحسنی فروغی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز...

فراخوان شرکت در وبینار Thoracic Outlet Syndrome

0
انجمن جراحان عروق ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز وبینار علمی با عنوان Thoracic Outlet Syndrome را در تاریخ پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت...

فراخوان شرکت در هفتمین جلسه ژورنال کلاب انجمن

هفتمین جلسه ژورنال کلاب انجمن جراحان عروق ایران در تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ، ساعت ۱۸:۳۰ – ۱۷ با همکاری بخش جراحی عروق...

فراخوان شرکت در شانزدهمین وبينار آموزشی جراحی عروق: Varicose veins (5) imaging studies

شانزدهمین وبينار فوق تخصصی جراحی عروق با عنوان Varicose veins (5) imaging studies توسط استاد دکتر امین ابوالحسنی فروغی فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی...

فراخوان شرکت در پانزدهمین وبينار آموزشی جراحی عروق: Thoracic Outlet Syndrome 3

پانزدهمین وبينار فوق تخصصی جراحی عروق با عنوان Thoracic Outlet Syndrome توسط استاد دکتر حسین حجتی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و...

فراخوان شرکت در چهاردهمین وبينار آموزشی جراحی عروق: Varicose veins 4

چهار دهمین وبينار فوق تخصصی جراحی عروق با بحث در خصوص بیماری واریس، توسط استاد دکتر مجید معینی از دانشگاه علوم پزشکی...

فراخوان شرکت در وبینار ترومبولیتیک تراپی

انجمن جراحان عروق ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بابل و شرکت ثامن طب پویا وبینار علمی با عنوان ترومبولیتیک تراپی (دارای...

فراخوان شرکت در سیزدهمین وبينار آموزشی جراحی عروق: Thoracic Outlet Syndrome 2

سیزدهمین وبينار فوق تخصصی جراحی عروق با عنوان Thoracic Outlet Syndrome توسط استاد دکتر سید علی مرعشی از دانشگاه علوم پزشکی شهید...

فراخوان شرکت در ششمین جلسه ژورنال کلاب انجمن

ششمین جلسه ژورنال کلاب انجمن جراحان عروق ایران در تاریخ پنجشنبه ۹۹/۱۱/۳۰ ، ساعت ۲۰ – ۲۱:۳۰ با همکاری بخش جراحی عروق...

آخرین مطالب