وبینارهای آموزشی جراحی عروق

تاریخعنوان برنامهسخنرانگزارش جلسه
۹۹/۱۰/۱۹Varicose veins 3دکتر مجید معینیمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۱۰/۱۲Basics of arteriovenous fistulas and grafts 6دکتر مرتضی خوانین زادهمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۱۰/۵Varicose veins 2دکتر حسین حجتیمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۹/۲۸Varicose veins 1دکتر حسین حجتیمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۹/۲۱Basics of arteriovenous fistulas and grafts 5دکتر محمد هادی سعید مدققمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۹/۱۴Basics of arteriovenous fistulas and grafts 4دکتر حسن راوریمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۹/۷Basics of arteriovenous fistulas and grafts 3دکتر سید منصور عالمشاهمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۸/۳۰Basics of arteriovenous fistulas and grafts 2دکتر غلامحسین کاظم زادهمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۸/۲۳Basics of arteriovenous fistulas and grafts 1دکتر محمد هادی سعید مدققمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۸/۱۶Acute limb ischemia, clinical features and managementدکتر حسین حجتیمشاهده جزئیات برنامه

Print Friendly, PDF & Email