وبینارهای انجمن

عنوانتوضیحات
وبینار واریس: درمانهای مبتنی بر شواهد
پنجشنبه ۱۹ استند ۱۴۰۰، ساعت ۱۷ – ۱۹
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
وبینار جراحی عروق در واسکولیت
پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۷ – ۲۰
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
وبینار ترومبوز حاد وریدهای عمقی اندام تحتانی (DVT)
پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۷ – ۱۹
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
وبینار تازه های دسترسی عروقی در کودکان
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷ – ۱۹
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اراک
وبینار نحوه برخورد با بیماران دچار ترومای عروقی اندام تحتانی
پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ – ۱۳
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
وبینار Lower Limb Amputations
پنجشنبه 22 مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷ – ۱۹
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وبینار Vascular Access for Hemodialysis
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۷ – ۱۹
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
وبینار Arteriovenous malformation: Treatment strategy
پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۷ – ۲۰
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وبینار Effective guidewire algorithm for challenging CTOs
پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۳۰ – ۲۲:۰۵
با همکاری شرکت دوست یاد سعید (ASAHI INTECC)
وبینار Hemodialysis access: Complication and managements
پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۷ – ۱۹
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وبینار Thoracic Outlet Syndrome
پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۹ – ۱۱
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وبینـار ترومبولیتیک تراپی
پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۸ – ۲۱
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بابل
وبینـار سندرم پس از ترومبوز
پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۷ – ۲۰
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – بیمارستان آیت الله طالقانی
وبینار Basic sciences in vascular surgery: From bench to bedside
پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۲۰ – ۲۱:۳۰
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وبینار آنوریسم‌های توراسیک و توراکو ابدومینال
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۲۰ – ۲۲
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – بیمارستان شهدای تجریش
و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
وبینار رویکرد جدید در درمان بیماریهای انسداد شریانی
پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶ – ۱۸
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
وبینار آموزشی بیماری تنگی کاروتید
پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۹ – ۱۱
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان سینا
وبینار نحوه برخورد با بیمار مشکوک به ترومای عروقی اندام
پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۰ – ۲۱.۳۰
با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران،
انجمن جراحان عمومی و جامعه جراحان ایران
وبینار پای دیابتی
پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۹.۳۰ – ۱۱.۳۰
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
وبینار مدیریت نوین دایسکشن حاد آئورت
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۲۱ – ۲۲.۳۰
با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
وبینار واریس، نقش سونوگرافی در تشخیص و درمان بیماری های وریدی اندام تحتانی
پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۹.۳۰ – ۱۱.۴۵
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
وبینار مدیریت Dialysis Access در پاندمی کرونا
پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۲۰ – ۲۱.۳۰
با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

Print Friendly, PDF & Email