وبینارهای انجمن

عنوانتوضیحات
وبینار نحوه برخورد با بیمار مشکوک به ترومای عروقی اندام
پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۰ – ۲۱.۳۰
با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران،
انجمن جراحان عمومی و جامعه جراحان ایران
وبینار پای دیابتی
پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۹.۳۰ – ۱۱.۳۰
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
وبینار مدیریت نوین دایسکشن حاد آئورت
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۲۱ – ۲۲.۳۰
با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
وبینار واریس، نقش سونوگرافی در تشخیص و درمان بیماری های وریدی اندام تحتانی
پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۹.۳۰ – ۱۱.۴۵
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
وبینار مدیریت Dialysis Access در پاندمی کرونا
پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۲۰ – ۲۱.۳۰
با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

Print Friendly, PDF & Email