شنبه, تیر ۲۳, ۱۴۰۳
خانه آشنایی بیماران با اعمال جراحی عروق

آشنایی بیماران با اعمال جراحی عروق

استنتینگ شریان کاروتید (CAS)

توجه: این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی بیماران بوده و به هیچ عنوان جهت ارائه مشاوره پزشکی تخصصی نمی باشد. لذا...

آنژیوپلاستی و استنت گذاری چیست؟

توجه: این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی بیماران بوده و به هیچ عنوان جهت ارائه مشاوره پزشکی تخصصی نمی باشد. لذا...

آنژیوگرافی چیست؟

توجه: این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی بیماران بوده و به هیچ عنوان جهت ارائه مشاوره پزشکی تخصصی نمی باشد. لذا...

آنوریسم آئورت شکمی

توجه: این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی بیماران بوده و به هیچ عنوان جهت ارائه مشاوره پزشکی تخصصی نمی باشد. لذا...

ترمیم آنوریسم آئورت شکمی با عمل جراحی باز

توجه: این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی بیماران بوده و به هیچ عنوان جهت ارائه مشاوره پزشکی تخصصی نمی باشد. لذا...

ترمیم اندوواسکولار آنوریسم آئورت شکمی (EVAR)

توجه: این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی بیماران بوده و به هیچ عنوان جهت ارائه مشاوره پزشکی تخصصی نمی باشد. لذا...

آخرین مطالب