معرفی مراکز آموزشی جراحی عروق

دانشگاه علوم پزشکی تهران – بخش جراحی عروق بیمارستان سینا

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – بخش جراحی عروق بیمارستان شهدای تجریش

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – بخش جراحی عروق بیمارستان طالقانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد – بیمارستان فوق تخصصی جراحی عروق علوی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز – بخش جراحی عروق بیمارستان نمازی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز – بخش جراحی عروق بیمارستان گلستان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بخش جراحی عروق بیمارستان رازی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران – بخش جراحی عروق بیمارستان امام خمینی

Print Friendly, PDF & Email