سه شنبه, فروردین ۲۴, ۱۴۰۰

Basics of arteriovenous fistulas and grafts 6

نهمین جلسه وبینار آموزشی کمیته آموزش دستیاری انجمن جراحان عروق ایران با محوریت اکسس های همودیالیز در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹...

Varicose veins 2

هشتمین جلسه وبینار آموزشی کمیته آموزش دستیاری انجمن جراحان عروق ایران با محوریت ورید های واریسی در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۹...

Varicose veins 1

هفتمین جلسه وبینار آموزشی کمیته آموزش دستیاری انجمن جراحان عروق ایران با محوریت ورید های واریسی در تاریخ ۲۸ آذر ماه با...

Basics of arteriovenous fistulas and grafts ۵

ششمین جلسه وبینار آموزشی کمیته آموزش دستیاری انجمن جراحان عروق ایران با محوریت اکسس های شریانی وریدی دیالیز در تاریخ ۲۱ آذر...

وبینار رویکرد جدید در درمان بیماریهای انسداد شریانی

انجمن جراحان عروق ایران با همکاری شرکت آرنا حیات دانش و دانشگاه علوم پزشکی مازندران وبینار علمی با عنوان New approach for...

ژورنال کلاب ۳: بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی اهواز

سومین ژورنال کلاب مجازی انجمن جراحان عروق ایران با میزبانی بخش جراحی عروق دانشگاه جندی شاپور اهواز به صورت مجازی و با...

Basics of arteriovenous fistulas and grafts ۴

پنجمین جلسه وبینار آموزشی کمیته آموزش دستیاری انجمن جراحان عروق ایران با محوریت اکسس های شریانی وریدی دیالیز در تاریخ ۱۴ آذر...

Basics of arteriovenous fistulas and grafts ۳

چهارمین جلسه وبینار آموزشی کمیته آموزش دستیاری انجمن جراحان عروق ایران با محوریت اکسس های شریانی وریدی دیالیز در تاریخ ۷ آذر...

Basics of arteriovenous fistulas and grafts 2

سومین جلسه وبینار آموزشی کمیته آموزش دستیاری انجمن جراحان عروق ایران با محوریت اکسس های شریانی وریدی دیالیز در تاریخ ۳۰ آبان...

Basics of arteriovenous fistulas and grafts 1

دومین جلسه وبینار آموزشی کمیته آموزش دستیاری انجمن جراحان عروق ایران با محوریت اکسس های شریانی وریدی دیالیز در تاریخ ۲۳ آبان...

آخرین مطالب