همایش سالیانه انجمن جراحان عروق در چهل و چهارمین کنگره جامعه جراحان ایران

0
694

همایش سالیانه انجمن جراحان عروق ایران در چهل و چهارمین کنگره جامعه جراحان با عنوان «اپروچ به ايسکمي حاد و مزمن مزانتر» در تاريخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در محل مركز همايشهاي زكرياي رازي تهران برگزار خواهد شد. عناوين سخنرانی ها به شرح ذیل می باشد:

ـ علائم بالیني ايسکمي مزمن مزانتر
ـ درمان جراحي ايسکمي مزمن مزانتر
ـ درمان اندوواسکولار ايسکمي مزمن مزانتر
ـ درمان ايسکمي حاد مزانتر با توجه به روشهاي اندوواسکولار
ـ درمان جراحي حاد مزانتر
ـ نقش درمانهاي غیر جراحي در ايسکمي حاد مزانتر
ـ معرفي بیمار
ـ سندرم مدين لیگامان قوسي (arcuate)
ـ نقش تصويربرداري در ايسکمي مزانتر
ـ ديسکسیون شريان مزانتر
ـ باي پس ايلیومزاتريک در ايسکمي مزمن مزانتر
ـ نحوه درمان ايسکمي وريدي مزانتر
ـ آنوريسم احشايي

از علاقه مندان جهت شرکت در همایش مذکور دعوت بعمل می آید.

Print Friendly, PDF & Email

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید