فراخوان ارسال مقاله به مجله علمی پژوهشی انجمن جراحان عروق ایران

0
2038

فرمت ارسال مقالات مجله انجمن

شرایط ارسال مقاله به مجله IJVSET شامل:

۱- مقالات به فرمت DOC یا DOCX ارسال گردد.

۲- فاصله خطوط Double line space باشد.

۳- فونت 12 Time new roman باشد.

۴- تمامی صفحات دارای شماره صفحه باشد.

۵- فرمت رفرنس دهی بصورت ونکور استاندارد و ارجاعات در متن درون [ ] درج گردد.

ترتیب صفحات مقالات و محتوا:

:Title page as first page and must include

Title

(Running title (less than 45 characters

Author (s) list

:Affiliation (s) Corresponding author

Email, Tel/Fax, Address, ORCID ID

Second Page

(Abstract (less than 250 word

(Keywords: (3-5 keyword

Third page to End

Introduction

Materials and Methods

Results

Discussion

Acknowledgment

Ethical declaration

Funding source

Author contribution

References

(Tables (each in a separate page

(Figures and legends (each in a separate page

ایمیل مجله جهت ارسال مقالات:

IJVSET@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید