بخش جراحی عروق بیمارستان شهدای تجریش

0
2773

تاریخچه:

بيمارستان توسط سازمان خدمات اجتمـــاعی در سال ۱۳۳۰ راه انــدازي شد. با وابسته شدن بخش جراحی به دانشگاه جنـدی شاپور، اين بخش در تـــربيت رزيـــدنت شروع بكار كرد. بعد از انقلاب تحت قانون مجتمعهای آموزشی پژوهشی در وزارت بهـــداری وقت، آموزش دستيار جراحی ادامه يافت. در ســــال ۱۳۶۴ بـــا تشكيل وزارت بهداشت درمـــان و آمــوزش پزشكی اين بيمارستان به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي واگذار گرديد. دوره فلوشيپ جراحی عروق و تروما در ســال ۱۳۷۰ تصويب و راه اندازی گرديد.                      

روسای برجسته بخش جراحی:

قبل از انقلاب: ۱- شادروان پروفســور عدل  ۲- دكتر مهربان صميمی      بعد از انقلاب: دكتر سيد محمد رضا كلانتر معتمدی                                 

اساتيد بخش جراحی عمومی و جراحی عروق

 • دكتر سيد محمدرضا كلانتر معتمدی (استاد و متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی عروق و تروما، رئيس بخش جراحی عمومی و عروق بیمارستان شهداء تجریش و مدير گروه جراحی عروق شهيد بهشتی و دبیر بورد رشته فوق تخصصی جراحی عروق)
 • دكتر محمد اسماعيل اكبری (استاد و متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص غدد و سرطان، رئيس مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی)
 • دكتر ابوالفضل افشارفرد (استاد و متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی عروق و تروما)
 • دكتر سيد رضا موسوی (استاد و متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی عروق و تروما)                          
 • دكتر جلال الدين خوشنويس (دانشيار و متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی عروق و تروما عضو بورد رشته فوق تخصصی جراحی عروق)                  
 • دكتر محمد مظفر (استاد و متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی عروق و تروما، معاون آموزشي بخش، عضو بورد رشته فوق تخصصی جراحی عروق)                                            
 • دکتر نیکی تدین (استادیار و متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی عروق و تروما، پرسپتور ارشد جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

فعاليت های آموزشی بخش:

فراگيران: تعداد دستیاران فوق تخصصی  جراحی عروق  ۲  الي ۳ نفر در سال، تعداد فلوشیپ های جراحی سرطان ۲ نفر در سال، تعداد فلوشیپ های جراحی برست ۲ نفر در سال، تعداد كل رزيدنت به طور متوسط ۲۵ نفر كه ساليانه متوسط ۵ نفر فارغ التحصيل مي شوند.

تعداد انترن  ۸  نفر در ماه 

تعداد استاژر ۲۵ نفر هر دوره (۳ دوره در سال)

برنامه های آموزشی بخش با حضور اتندینگ و فلوشیپهای جراحی عروق: 

برگزاری کلاس Rutherford Review – ژورنال كلاب و case presentation هر شنبه در اتاق عمل به مدت ۱ ساعت جهت دستیاران فوق تخصصی جراحی عروق

گزارش صبحگاهي:  يكشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت  ۶:۳۰ الی ۸ صبح 

گراند راند: پنج شنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح 

راند آموزشی: در هر سرويس توسط اتند مربوطه روزانه 

ژورنال كلاب: ۲ بار در ماه روزهاي دوشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر 

تومور بورد: دوشنبه های دوم و چهارم هر ماه  از ساعت ۱۰ الی ۱۲

كنفرانس داخل بخش: دوشنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح 

كميته مرگ و مير درون بخشی: ۲ بار در ماه  روزهای دوشنبه از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح 

درمانگاه به تفكيك: درمانگاه جراحی عروق  و جراحی عمومی:  شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۹-۱۲ 

اتاق عمل (روزهاي هفته، ميانگين اعمال جراحي در ماه): شنبه، يكشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از صبح تا عصر 

معرفی موارد جالب: موارد جراحی عروق روزهای پنج شنبه آخر هر ماه در قالب كنفرانس انجمن جراحان عروق و موارد جراحی عمومی و عروق و جلسات آموزشی و يا گزارشات صبحگاهی در طول هفته برگزار می گردد.

برگزاری كارگاه های آموزشی: به طور متوسط در سال ۲ تا ۳ بار كارگاه آموزشی و سمينارهای جراحی عمومی از طرف بخش و همچنين انجمن جراحان عروق و مركز تحقيقات سرطان در بيمارستان شهدا برگزارمي شود.

برگزاری كنگره ها با رياست دكتر سيد محمدرضا كلانتر معتمدی

 • کنگره بیماریهای وریدی (۸۴/۹/۳۰ – ۸۴/۱۰/۱ )(دبير علمی دكتر افشارفرد)
 • کنگره  ترومای عروق شناخت و درمان آن  (۲۴-۲۶ بهمن ۱۳۸۵)(دبير علمی دكتر موسوی)
 • کنگره بین المللی جراحی عروق و تروما (۷-۹ آذر ۱۳۸۷) (دبير علمی دكتر موسوی)
 • پنل یک روزه جراحی عروق در اردیبهشت هر سال در جامعه جراحان ایران از سال ۹۰ تا ۹۸ (دبیر علمی دکتر مظفر)
 • سمينار و كارگاه هاي آموزشي پستان ۲۴-۲۶ دي ماه ۱۳۸۶ (دبير علمی دكتر افشارفرد) 
 • سمينار جراحی جدار شكم در آذر ماه ۱۳۸۶ (دبير علمی دكتر خوشنويس)
 • بازآموزی شكم حاد در سال ۹۰ (دبير علمی دكتر خوشنويس)
 • بازآموزی توده های خوش خيم پستان ۸۹/۸/۱۷ (دبير علمی دكتر مظفر)
 • بازآموزی Upper GI Bleeding (دبير علمی دكتر مظفر)
 • بازآموزی درد شکم، بیماریهای عروقی مزانتر سال ۹۵ (دبیر علمی دکتر تدین)
 • کنگره EVC 2017 ، Iranian Cardiovascular Course

خدمات آموزشی درمانی ويژه بخش جراحی عروق و جراحی عمومی بيمارستان شهداء تجريش

 • كليه اعمال جراحی عروق محيطی و عروق بزرگ و اعمال جراحی اندوواسكولار و آنژيوپلاستی عروق محيطی و جراحی واريس به طريق ليزر
 • كليه اعمال جراحی در ارتباط با بيماران ترومايی، قطع عضو و عوارض ناشی از تروما
 • اعمال جراحی مربوط به بازسازی و ترميم ديفكت های پوستی عضلانی و فلپ های مختلف 
 • كليه اعمال جراحی سرطانها و تومورهای پيچيده و وسيع دستگاه گوارش، تيروئيد، پستان و اندام ها
 • دارای دو بخش اختصاصی برای جراحی عمومی و عروق به تعداد ۵۹ تخت
 • دارای اتاق عمل مجهز به اتاق هیبرید و C arm

امتيازات خاص بخش 

مراكز تحقيقاتی:

 • مركز تحقيقات عروق كه در حال راه اندازی می باشد. وجود پروژه های تحقيقاتی مصوب در دانشگاه كه تمامی اساتيد با دستياران به طور متوسط حداقل سالی ۲ پروژه برتر ارائه مي دهند.
 • مركز تحقيقات سرطان اين مركز با همت استاد اكبری راه اندازی شده است و فعاليت گسترده ای دارد.
 • انتشار مقالات متعدد علمی و پژوهشی و تحقيقاتی در زمينه های مختلف در نشريات داخلی و خارجی شركت در سمينارهاي متعدد داخلی و خارجی و همچنين ارائه مقالات در آنها توسط اساتيد و دستياران و دستياران فوق تخصصی (كسب افتخارات آموزشی يا پژوهشی اعضای محترم هيئت علمی يا دستياران مانند: نفرات برتر امتحانات بورد، مدال پژوهشی و…)
 • نفرات برتر امتحانات بورد

كسب حداقل يك رتبه در بورد تخصصی جراحی عمومی در هر سال از سال ۷۲ تا سال ۹۸

* كسب مقام اول بورد تخصصی در سال ۱۳۷۲

* كسب مقام اول  بورد تخصصی در سال ۱۳۷۳

* كسب مقام دوم بورد تخصصی در سال ۱۳۷۴

* كسب مقام دوم بورد تخصصی در سال ۱۳۷۸

*  كسب مقام اول بورد تخصصی در سال ۱۳۸۰

* كسب مقام دوم  بورد تخصصی در سال ۱۳۸۳

* كسب مقام اول تا سوم بورد تخصصی در سال ۱۳۸۴

* كسب مقام سوم بورد تخصصی در سال ۱۳۸۵

* كسب مقام سوم بورد تخصصی در سال ۱۳۸۹

* كسب مقام اول بورد تخصصی در سال ۱۳۹۰

* كسب مقام اول تا سوم بورد تخصصی در سال ۱۳۹۳

* كسب مقام سوم و ۵٪  بورد تخصصی در سال ۱۳۹۴

 * كسب مقام دوم بورد تخصصی در سال ۱۳۹۵

* كسب رتبه ۵٪ و ۱۰٪ بورد تخصصی در سال ۱۳۹۶

*  كسب مقام سوم و ۵٪ و ۱۰٪  بورد تخصصی در سال ۱۳۹۷

* كسب رتبه ۵٪ و ۱۰٪ بورد تخصصی در سال ۱۳۹۸

 • بورد فوق تخصصی

قبولی بيش از ۵۰٪ دستياران فارغ التحصيل از بخش جراحی بيمارستان شهدا در رشته های فوق تخصصی جراحی عمومی از قبيل جراحی قلب ، جراحی عروق و جراحی پلاستيك و جراحی اطفال

 *  بیش از” ۴۰ نفر” فارغ التحصیل فوق تخصصی “جراحی عروق” از این بخش که در گوشه گوشه ی ایران و استانها مشغول به کار هستند و بعضا هیات علمی می باشند و حتی استاد آموزش دهنده و تربیت کننده رشته جراحی عروق در دانشگاه های مادر و همچنین عضو بورد جراحی عروق می باشند.

Print Friendly, PDF & Email

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید