آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول انجمن علمی جراحان عروق ایران

0
315

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم پیوسته انجمن علمی جراحان عروق ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول در روز پنجشنبه مورخ 1402/9/2 از ساعت 00:15 دقیقه بامداد الی 23:45 دقیقه که به صورت مجازی در سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس:
https://ima-net.ir
https://iman.behdasht.gov.ir
برگزار می گردد دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:
انتخابات الکترونیک اعضای هیات مدیره و بازرس جدید انجمن

هیات مدیره انجمن علمی جراحان عروق ایران

Print Friendly, PDF & Email

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید